София Миразчийска

София Миразчийска e инструктор по водна аеробика от март 2011 година.

Спортувала е волейбол, аеробика, комбинирана гимнастика.


Завършила е “Финанси” в УНСС.