МБАЛ „Света София“

гр. София
бул. България № 104
тел: +359 2 81 84 600

Водна аеробика:

На 23.09 няма да има тренировка от 20:00
Понеделник 12.15 – 13.15 20.00 – 21.00
Вторник    
Сряда 12.15 – 13.15 20.00 – 21.00
Четвъртък    
Петък    
Събота 12.15 – 13.15  
Неделя 12.15 - 13.15  

 

Цена: Единично посещение - 11 лв. 
Карта за 11 посещения: 110 лв. /важи за два месеца

Басейнът е с дълбочина от 1.40 м.